Do 6. Februar 2020

Bre­mer Buch­Pre­mie­re von Eibe Mei­ners Roman ›Die unsicht­ba­re Anna‹

Eibe Mei­ners:
›Die unsicht­ba­re Anna‹

Es liest Corin­na Ger­hards
Mode­ra­ti­on: Ian Wat­son
Bre­mer Buch­Pre­mie­re — eine gemein­sa­me Ver­an­stal­tungs­rei­he von Bre­mer Lite­ra­tur­kon­tor und Stadt­bi­blio­thek Bre­men
19 Uhr
Buch­hand­lung Leu­wer, Am Wall 171