Di 5. November 2019

Chris­tia­ne Kromp:
›Kevin, der Jun­ge im Roll­stuhl‹

Teil 1: Die sechs­te Sei­te des Wür­fels
Mode­ra­ti­on: Ange­li­ka Plü­ckebaum
Bre­mer Buch­Pre­mie­re — eine gemein­sa­me Ver­an­stal­tungs­rei­he von Bre­mer Lite­ra­tur­kon­tor und Stadt­bi­blio­thek Bre­men
19 Uhr
Buch­hand­lung Leu­wer, Am Wall 171