So 20. Oktober

Foto: Elvira Scheuer
Foto: Elvi­ra Scheu­er

Nor­bert Scheu­er: ›Win­ter­bie­nen‹
Mode­ra­ti­on: Prof. Dr. Axel Dun­ker
Lite­ra­Tour Nord 2019/2020
Ver­an­stal­ter: Uni­ver­si­tät Bre­men, Buch­hand­lung Geist, Café Ambi­en­te und Bre­mer Lite­ra­tur­kon­tor
20 Uhr
Café Ambi­en­te, Oster­deich 69a
Ein­tritt 9,- € / erm. 7,- €, Kar­ten­vor­be­stel­lung: 0421–327173 (Buch­hand­lung Geist)

Wei­te­re Info gibt es hier» oder unter www.literatournord.de